Hvad Er PM (Phase Modulation)?

canva.com -

Fasemodulation er en teknik, der bruges til at modificere et signals fase for at kode information.

I modsætning til amplitude modulation (AM) og frekvensmodulation (FM), hvor informationen kodes ved at ændre signalets styrke (amplitude) eller frekvens, modificeres informationen i Fasemodulation ved at ændre signalets fasevinkel.

Fasemodulation er ofte anvendt i kommunikationssystemer, da det er mere effektivt og pålideligt end AM og FM, når det gælder overførsel af data over lange afstande.

Fasemodulation anvendes også i radarsystemer til at måle afstand og hastighed samt i mange digitale modulation metoder, såsom quadrature phase-shift keying (QPSK) og phase-shift keying (PSK).

I Fasemodulation opfattes information som en række binære symboler, hvor hvert symbol repræsenterer en fasevinkel. En fase modulator ændrer derefter fasevinkel på signalet for at matche denne information. På modtagersiden er signalet demoduleret for at generere den oprindelige information.

En af de største fordele ved Fasemodulation er, at den er mindre modtagelig over for støj og interferens i forhold til AM og FM. Det skyldes, at faseændringer på signalet er mindre tilbøjelige til at blive påvirket af miljømæssige forhold såsom elektrisk støj og skyggeeffekter.

Fasemodulation har også en bedre spektral effektivitet end AM og FM, hvilket betyder, at der kan overføres mere information ved brug af samme bredde på frekvensbåndet.

Dette gør det muligt for systemer, der anvender Fasemodulation, at opnå en højere datahastighed samtidig med at de opretholder en høj kvalitet af signalet.

Fasemodulation er en vigtig teknik inden for kommunikation, da den giver en effektiv måde at overføre information på, samtidig med at den er mindre tilbøjelig til at blive påvirket af støj og interferens. Dette gør det til en fremtrædende teknologi inden for en række industrier, inklusiv telekommunikation, radar og navigation.

Skiltet øverst viser at dette du lige læste, var skrevet med økonomisk finansering fra avXperten. Der kan du, udover mange andre ting, shoppe RAM til din PC. Derfor er dette du lige læste ikke upartisk.